Το πράγμα για τους ανθρώπους
που πρέπει να σωθούν
δεν μπορείτε να τα αποθηκεύσετε
εκτός αν θέλουν να το κάνετε

έχετε τόσους πολλούς
συντηρητές ζωής επί του σκάφους
μην τα παραδώσετε εύκολα
σε ανθρώπους που είναι απερίσκεπτες
με την καρδιά σουή μία ημέρα
όταν χρειάζεται να σώσετε τον εαυτό σας
θα φτάσετε για κάτι
να κρατηθεις
και να βρεθείτε με άδειο χέρι
δεν μπορεί να παραμείνει στη ζωή