Όλοι βιώνουμε τη σεξουαλικότητα λίγο διαφορετικά. Σε μια πρόσφατη έρευνα, ζήτησα από κάθε προσωπικότητα του Myers-Briggs να ανοίξει τον σεξουαλικό προσανατολισμό, τις προτιμήσεις και τις εμπειρίες του. Έλαβα ένα συντριπτικό αριθμό προσεκτικών απαντήσεων από κάθε τύπο, επεκτείνοντας τον τρόπο με τον οποίο η προσωπικότητά τους σχετίζεται με την εμπειρία τους από το σεξ και τη σεξουαλικότητα. Εδώ πρέπει να πει κανείς ο κάθε τύπος.

θα είμαι πάντα εδώ για σας, δεν έχει σημασία τι

Rationals: ENTP / INTP / ENTJ / INTJ
χειροτεχνία: ESTP / ISTP / ESFP / ISFP
Κηδεμόνες: ESTJ / ISTJ / ESFJ / ISFJ
Ιδανιστές: ENFP / INFP / ENFJ / INFJ